Jadralni klub "MIPC" Navodila za Izola Cup 2005
 
Stalni sponzorji
Sponzorji
© Copyright JK MIPC, 2003-2014
Iskanje

IZOLA CUP 2005

Regata za Pokal JK MIPC

3. regata za Pokal Slovenija 2005

Izola, 11. junij 2005

regatna navodila


Navodila v formatu MS Word

 1. Pravila

  1. Regata po potekala po pravilih, kot so definirana v Jadralnih regatnih pravilih.
  2. Veljali bodo naslednji predpisi Jadralne zveze Slovenije:
  3. Za jadrnice, ki jadrajo po sistemu PHRF, bo veljal handicap sistem MIPCPHRF.
 2. Obvestila tekmovalcem

  Obvestila tekmovalcem bodo objavljena na uradni oglasni deski pri regatni pisarni v šotoru regate v Marini v Izoli.

 3. Spremembe regatnih navodil

  Vse spremembe regatnih navodil bodo objavljene do 11:00 na dan regate.

 4. Signali na obali

  Kakršnikoli signali na obali bodo izobešeni na signalnem jamboru ob šotoru regate, razen zastave »Kodeks« (), ki bo izobešena na regatnem čolnu.

 5. Program regate

  Predvidena sta dva plova.
  Opozorilni signal za 1. plov je predviden ob 11:55.
  Opozorilni signal za drugi plov je predviden eno minuto po končanem 1. plovu.

 6. Zastava vseh razredov

  Zastava vseh razredov bo zastava JK MIPC ().

 7. Regatno polje

  Regatno polje bo postavljeno glede na veter pred Izolo.

 8. Proga

  Proga bo privetrno-zavetrna in je prikazana na priloženi skici. Jadra se dva kroga.
  Boje 1, 2 in 3 se vse pušča levo (glej skico).
  Dolžina proge bo prilagojena moči vetra tako, da bo povprečni čas regate približno 1 uro in pol.

 9. Oznake

  1. Oznake bodo boje oranžne barve
  2. Štartni oznaki bosta čoln regatnega odbora na desni in oranžna boja na levi.
  3. Ciljni oznaki bosta čoln regatnega odbora na levi in oranžna boja na desni strani.
 10. Štart

  1. Štart regate bo izveden po pravilu 26 z opozorilnim signalom, ki bo dan 5 minut pred startnim signalom.
  2. Startna procedura
  3. Minut do startnega signalaSignalZastava in zvočni signalZastava
   5Opozorilni signaldvig zastave JK MIPC
   en zvočni signal
   4Pripravljalni signaldvig zastave I
   en zvočni signal
   1Zadnja minutaspuščena zastava I
   en zvočni signal
   0Startni signalspuščena zastava JK MIPC
   en zvočni signal
  4. Startna linija bo med drogom z oranžno zastavo na startni oznaki na desni in levo startno oznako.
  5. Jadrnica, ki ne starta 10 minut po startnem signalu bo dobila točke, kot da ni startala. S tem se spremeni pravilo A4.
 11. Cilj

  Ciljna linija bo med drogom z oranžno zastavo na levi ciljni oznaki in desno ciljno oznako.

 12. Predpisani časi

  Časovna omejitev vsakega plova je 2 uri in pol po startnem signalu.

 13. Protesti in zahtevki za nadomestilo

  1. Protestni obrazci so na voljo v regatni pisarni, kjer je potrebno proteste oddati v času za oddajo protestov.
  2. Čas za oddajo protestov je 60 minut po tem, ko je protestirajoča jadrnica prišla skozi cilj zadnjega plova.
  3. Obvestila bodo objavljena v 60 minutah po izteku časa za oddajo protestov tako, da bodo tekmovalci obveščeni o zaslišanjih v katerih so sami zainteresirane stranke ali pa navedeni kot priče. Kraj in čas zaslišanj bo naveden v obvestilu.
  4. Obvestila o protestih s strani regatnega odbora bodo objavljena, da bodo jadrnice obveščene po pravilu 61.1(b).
 14. Točkovanje

  1. Uporabljen bo sistem enostavnega točkovanja iz dodatka A.
  2. Regata bo veljavna, če bo izpeljan vsaj en plov.
  3. Končno število točk za posamezno jadrnico bo seštevek vseh točk dobljenih v posameznih plovih. Nobene točke se ne odbijejo.
 15. Preverjanje opreme, meritev in posadke

  Skladnost jadrnice in/ali opreme pravilom razredov in regatnim navodilom se lahko preveri kadarkoli.

 16. Radijske zveze

  1. Sporočila regatnega odbora bodo posredovana na VHF kanalu 69.
  2. Jadrnica med tekmovanjem ne sme oddajati radijskih signalov niti sprejemati nobenih radijskih sporočil, ki niso dosegljiva vsem jadrnicam. Ta omejitev velja tudi za mobilne telefone.
 17. Nagrade

  Nagrade bodo podeljene naslednjim jadrnicam:

  • prve tri jadrnice v absolutni razvrstitvi potovalnih jadrnic,
  • prve tri jadrnice v absolutni razvrstitvi regatnih jadrnic,
  • prve tri jadrnice v posameznem razredu,
  • pokal JK MIPC 2005 bo podeljen zmagovalni jadrnici v handicap konkurenci MIPCPHRF.
 18. Odklonitev odgovornosti

  Tekmovalci v celoti sodelujejo na lastno odgovornost (glej pravilo 4 – odločitev za tekmovanje). Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za materialno škodo ali telesne poškodbe ali smrt, ki bi nastali v kakršnikoli zvezi z regato, bodisi pred regato, med njo ali po regati.

REGATNI ODBOR