Jadralni klub "MIPC" Zapisnik sestanka Strokovnega sveta JK MIPC
 
Stalni sponzorji
© Copyright JK MIPC, 2003-2014
Iskanje
16. september 2006

Sestanek je sklical in vodil predsednik Strokovnega sveta JK MIPC, Andrej Janežič.

Prisotni: predsednik Andrej Janežič in člani Tomaž Vidrih, Brane Horvat, Igor Brezovar, Matjaž Pogačnik, Peter Skapin, Neva Janežič.

Zadeva: redni letni sestanek

Dnevni red:

 1. interne regate 2006.
 2. pregled izkušenj iz PS 2006 in smernice za PS 2007.
 3. disciplinska komisija za obravnavanje nešportnega vedenja naših članov na javnih regatah.
 4. pregled aktivnosti do konca leta.

Sprejeti sklepi:
Dnevni red je bil sprejet

1. Organizirali bomo še eno interno regato:

ime»Kulinarična regata 2006«
termin1. sobota po Barcolani oziroma 14. oktober
formatbrez uporabe špinakerjev in tangunov, 2 štarta
štartninaza vsako jadrnico je kulinarično presenečenje
vabimovse člane in tudi zunanje jadrnice
točkovanjeenostavno in samo po MIPCPHRF skupinah A, B, C

Zadolžitve:

Brankopokali, boje, (Ajda, Manca, Kaja)
Tomažbo rezal pršut (Furia, Jolly)
Brezapriprava na fešto (Ciao, Moja Mici, Butterfly)
Andrejrazpis, navodila (Potepinka)
Matjažozvočenje, roštilj (Scorpio)
Karmenrezervira okroglo dvorano v marini (samo za primer dežja v večernih urah)
Robertpanoramske fotke iz aviona, helikopterja in podmornice

Sledi razpis in vabilo jadrnicam.

2. Pregled izkušenj iz PS 2006 in smernice za PS 2007

 • v spomladanskem terminu v aprilu bi lahko imeli še kakšno regato za PS
 • potrebno bo poenotiti objavo rezultatov
 • za PS naj bodo vsi štarti v veter (kadar je potrebno uporaba razbremenilne boje)
 • organizatorji so odgovorni za red in spoštovanje pravil zato naj bolj natančno izvajajo nadzor nad prakso
 • pravočasna in pravilna objava rezultatov na spletu in JZS strani

3. Disciplinska komisija za obravnavanje nešportnega vedenja naših članov na javnih regatah

V bodoče bo strokovni svet MIPC obravnaval domnevne prekrške v smislu kršenja osnovnega pravila športnega vedenja na javnih regatah. V teh primerih se bo strokovni svet sestal skupaj z domnevnim kršiteljem in osebami, ki so domnevni prekršek videle in ga zabeležile.

Na sestanku bomo analizirali situacijo in sprejeli stališče glede domnevne kršitve. Namen take obravnave bo predvsem izobraževanje oziroma pridobivanje regatnih izkušenj naših članov, vendar pa bo strokovni svet v primerih ponavljajočih se kršitev in neupoštevanja stališč obravnavanih domnevnih kršitev podal predlog predsedstvu, da ta disciplinsko ukrepa.

Vsak član JK MIPC, ki na regati opazi, da nač član krši osnovno načelo jadralnih regatnih pravil, lahko ta incident zabeleži in ga v pisni obliki posreduje članu strokovnega sveta. Strokovni svet bo obravnaval samo pisne prijave domnevnih kršitev.

4. Pri pregledu aktivnosti do konca leta so se pokazali naslednje pomembne aktivnosti:

 • Kulinarična regata
 • flotno državno prvenstvo v J24
 • žensko jadranje
 • udeležba na Barcolani
 • udeležba na dveh preostalih regatah za PS
 • tečaj prve pomoči na morju – 2.del

V Izoli, dne 16.09.2006
zapisal Andrej Janežič