Jadralni klub "MIPC" MIPC Performance Handicap Racing Fleet
 
Stalni sponzorji
© Copyright JK MIPC, 2003-2014
Iskanje

MIPCPHRF

V MIPC uporabljamo za tekmovanja handicap sistem "Performance Handcap Racing Fleet".

Če še nimate MIPCPHRF ratinga, je postopek takšen:

 1. Oglejte si obrazec,
 2. Oglejte si pojasnila k obrazcu,
 3. Izpolnite obrazec, če vam manjkajo podatki, če imate dodatna vprašanja ali če je kaj nejasnega se obrnite na Strokovni svet MIPC,
 4. Izpolnjen obrazec oddajte Strokovnemu svetu MIPC, v nekaj dneh boste prejeli vaš izračunan rating.

MIPCPHRF

JK MIPC uses PHRF ("Performance Handcap Racing Fleet") system for all competitions

If you have no MIPCPHRF rating yet, the procedure is as follows:

 1. Download the form,
 2. Take a look at the regulations for explanation and notation,
 3. Fill-out the form; contact JK MIPC in case of missing or ambiguous data,
 4. Send the filled-in form to JK MIPC; expect your handicap value in few days.

Sezonski Pokal MIPC

Sezonski Pokal MIPC se podeljuje za skupno uvrstitev jadrnic na vseh regatah v sezoni, kjer se uporablja MIPCPHRF, ob naslednjih pogojih:

 1. Posamezna regata šteje za Pokal MIPCPHRF sezone,
  • če sta na njej uvrščeni vsaj dve MIPC jadrnici z veljavnim MIPCPHRF certifikatom,
  • če imamo podatke o dolžini regate in čase tekmovanja vseh jadrnic, ki imajo MIPCPHRF certifikat.
 2. Točkovanje se izvede po sistemu enostavnega točkovanja iz dodatka A ISAF RRS za serijo regat z odbitkom dveh najslabših uvrstitev.
 3. Nagrade ob koncu sezone prejmejo vse jadrnice, ki so bile uvrščene na vsaj polovici regat v seriji.

Seasonal MIPC Trophy

Seasonal MIPC Trophy is awarded to the best yachts in a series of regattas in each season scored by the MIPCPHRF, under the following conditions:

 1. The MIPC Trophy scoring will include the scoring of all regattas in a season, provided that
  • at least two yachts with a valid MIPCPHRF Certificate are scored in the regatta,
  • data on course length and elapsed times for all yachts having MIPCPHRF certificate is available.
 2. Scoring is done by the Low Point System of the Appendix A of the ISAF RRS. Two worst scores will be excluded.
 3. Boats that have sailed at least half of the races in the series will be awarded at the end of season.

Pokal Slovenije v MIPCPHRF

Jadrnice, ki imajo veljavem MIPCPHRF certifikat in tekmujejo v regatah za Pokal Slovenije se točkujejo tudi v kategoriji MIPC PHRF, pri čemer se za uvrstitev za Pokal Slovenije v MIPCPHRF delijo v tri razrede:

 • razred A: MIPC PHRF hendikap 52 ali manj,
 • razred B: MIPC PHRF hendikap od 53 do 114,
 • razred C: MIPC PHRF hendikap 115 ali več.
Točkovanje znotraj razreda se izvede po sistemu enostavnega točkovanja iz dodatka A ISAF RRS za serijo regat z odbitkom ene najslabše uvrstitve.

Opomba: ta delitev na razrede se uporablja samo za točkovanje za Pokal Slovenije, uvrščanje za interni PHRF pokal MIPC je še vedno enotna (en sam razred).

Seasonal MIPC Trophy for Slovenia Cup Series

Boats with valid MIPCPHRF ratings competing in regattas for Slovenia Cup are scored also by MIPCPHRF. For this purpose the boats are classified into three classes:

 • class A: MIPC PHRF handicap 52 or less,
 • class B: MIPC PHRF hendikap from 53 to 114,
 • class C: MIPC PHRF hendikap above 115.
Scoring in each class is done by the Low Point System of the Appendix A of the ISAF RRS. One worst score will be excluded.

Note: this classification is applied only for Slovenia Cup; classification for the internal MIPC PHRF Trophy is done in one unified class.